EN  CZ   úvod webu     mapa stránek   e-mail
Cegelec a.s.Cegelec

Nacházíte se:   využití rekuperované energie

design

Zařízení na využití rekuperované energie:


V provozu vozidel elektrické trakce nastává, v souladu s vývojem cen, potřeba hospodárnějšího využití energie. Jednou z možností hospodárnějšího provozu, které Cegelec Praha nabízí, je zásobník rekuperované energie s využitím technologie superkondenzátorů.

 • Základní charakteristiky superkondenzátorů

 • Karbonové elektrody s extrémně velkou plochou povrchu

  • Organický elektrolyt
  • Výrazně vyšší energetická i výkonová hustota v porovnání s klasickými kondenzátory
  • Maximální napětí 2,5 V a kapacita 2 600 F na jeden článek

 • Přínosy zařízení

  • Hospodárnější využití celého potenciálu rekuperované energie
  • Odstranění problémů s napěťovými úbytky ve vzdálených místech trakční sítě
  • Zajištění napájení krátkých přistavěných úseků tratí (cca 0,5 Km) bez nutnosti dozbrojování měníren
  • Pokrytí proudových špiček v napájecí síti
  • Možnost snížení instalovaného výkonu trakčních měníren s pozitivním dopadem do nákladů
  • Stabilizace trakční sítě, tj. zmírnění kolísání napájecí sítě
  • Ekologický přínos (snížení zatížení životního prostředí při výrobě elektrické energie)

 • Specifikace zařízení

  • Pulsní měnič řídící toky výkonu
  • Aktivní balanční ochrana
  • Zásobník rekuperované energie tvořený superkondenzátory

      
design