DP Praha testuje elektrobus SOR s elektrovýzbrojí Cegelec.

Cegelec a.s. ve spolupráci se společností SOR Libchavy a Dopravním podnikem Praha se podílí na projektu cca ročního ověřovacího provozu elektrobusu SOR EBN 11. SOR Libchavy je dodavatelem karoserie; Cegelec a.s. realizuje pohon vozidla a jeho nabíjecí stanici. Specifikem tohoto řešení je způsob nabíjení resp. dobíjení baterií elektrobusu během provozních přestávek na obratišti Želivského. Děje se tak pomocí dvoupólového pantografu umístěného na střeše vozidla. K tomu účelu Dopravní podnik vybudoval krátkou trolejbusouvou trolej napájenou z nabíjecí stanice. Zdrojem napětí nabíjecí stanice je 600 V síť tramvajového trolejového vedení. V současné době pracovníci Cegelec a.s. provádějí základní zkoušky a testy v místě dobíjení – na obratišti Želivského. Testování zahrnuje zejména zkoušky mechanického rozhraní pantograf-vrchní vedení, ladění ovládacího systému a nastavení celého procesu dobíjení. Elektrobus SOR EBN 11 bude nasazen do provozu s cestujícími na autobusové lince 213 v září 2015.