100. zasedání Autobusové komise Mezinárodního svazu veřejné dopravy (UITP)

Ve dne 12. a 13. května 2016 se pod patronací Dopravního podniku Praha uskutečnilo v Praze jubilejní 100. zasedání Autobusové komise Mezinárodního svazu veřejné dopravy (UITP). Konference se zúčastnili zástupci většiny evropských zemí včetně hostů z Kanady, Singapůru a Spojených arabských emirátů.

Na závěr jednání byl, za účasti vedoucích pracovníků Dopravního podniku Praha a.s., SOR Libchavy a.s. a technických specialistů Cegelec a.s. na konečné stanici Želivského prezentován elektrobus SOR/Cegelec EBN 11 s elektrickou výzbrojí Cegelec. Přítomní byli seznámeni se základními technickými parametry včetně specifického řešení nabíjení akumulátorů elektrobusu z tramvajové sítě 600 V přes nabíjecí stanici Cegelec typ SNE 200 prostřednictvím pantografu umístěného na střeše vozidla.

Živý zájem vyvolaly praktické zkušenosti a výsledky testů Dopravního podniku
Praha a.s. z více než půlročního zkušebního provozu realizovaného v různých provozních podmínkách pražské městské hromadné dopravy.