Modernizace tramvají v Tallinnu.

Dne 28.6.2016 podepsal Cegelec a.s. s dopravním podnikem Tallinn (TLT Tallinn), Estonsko,  kontrakt na modernizace a generální opravy 12 tramvají ČKD TATRA typ KT6 a dvou tramvají typ KT4.

Realizace se uskuteční v letech 2017 až 18. Cegelec a.s. je generálním dodavatelem zakázky; zajistí komplexní modernizaci elektropohonu. Hlavním kooperačním partnerem je EKOVA Ostrava a.s., která pro Cegelec a.s. provede generální opravy mechanických částí vozidel. Celková hodnota kontraktu činí 12 mil. EUR.