Aktivity Cegelec a.s.

 


Cegelec a.s. zajišťuje komplexní projekty elektrozařízení pro městskou hromadnou dopravu.
Trakční výzbroje dodávané pod obchodním označením TV Progress (pohony stejnosměrných
motorů) a TV Europulse (pohony střídavých motorů) nalézají uplatnění jak v modernizacích
starších tak i nových tramvajových a trolejbusových vozidlech a vagonech metra. Výhody, které aplikace zařízení Cegelec Praha přinášejí: » použitím IGBT tranzistorů se zlepší řízení trakčních motorů » zvýší se nezávislost na parametrech napájecí sítě » odpadá potřeba kontaktních elementů (např. stykačů) » kontejnérové konstrukční řešení snižuje pracnost pro montáž do vozidla » přínosy v úsporách elektrické energie (až o 40%)
Pro nová i modernizovaná vozidla nabízí Cegelec a.s. nadřazený mikroprocesorový distribuovaný
řídicí a diagnostický systém Cecomm. Ten poskytuje možnost realizace složitějších řídicích funkcí,
rychlou odezvu Input/Output řídících obvodů, snížení počtu přístrojů v ovládacích obvodech vozidla,
rozsáhlou diagnostiku vozidla včetně záznamu o poruchách do paměti a další.
Mimo elektrická a elektronická zařízení pro trakční vozidla se Cegelec Praha, ve spolupráci s VINCI
Energies France, podílí i na dodávkách pro dopravní infrastrukturu.
Významný podíl v oblasti efektivnějšího využití rekuperované energie vozidla přinesl vývoj systému
komplexního pohonu s aplikací zásobníků elektrické energie – superkondenzátorů.