Elektrobusy

Pro nové elektrobusy Cegelec a.s. zajišťuje:

 	 Projekt elektrické části vozidla

 	 Supervizi elektromontáže vozidla

 	 Oživení a uvedení vozidla do provozu

 	 Dodávky střídavých trakčních výzbrojí
			trakční měniče s mikroprocesorovou regulací
			trakční motory
			statické měniče
			trakční baterie s příslušenstvím

 	 Dodávky elektrických zařízení a komponentů
			nabíjecí zásuvky
			nabíjecí pantografy
			přístrojové rozváděče
			kabelové svazky
			systémy přenosu diagnostických dat

 	 Garanční a pogaranční servis