ESS Energy Storage System

	        			

Slouží k využití brzdné energie v městské hromadné dopravě. Úspora elektrické energie Vozidlo, které brzdí generuje elektrickou energii. V případě, že v napájecím úseku není jiné vozidlo, které je schopno tuto energii spotřebovat, je brzdná energie zmařena v teplo v brzdovém odporníku. ESS instalovaný v měnírně nebo v kontejneru u tratě MHD tuto energii akumuluje do superkonenzátorů a poté energii dodá akcelerujícímu vozidlu. Stabilizace napětí trakčního vedení Vysoký odběr elektrické energie vozidla způsobuje na dlouhém trakčním vedení úbytek napětí, který může způsobit odstavení vozdila. ESS instalovaný v problémovém místě minimalizuje podpětí v trakčním vedení tím, že dodá do trakčního vedení dříve akumulovanou energii ze superkondenzátorů. Výhody Energy Storage Systém: Úspora elektrické energie využitím brzdné energie vozidel Stabilizace napětí trakčního vedení Modularita řešení Snadná instalace zařízení Nezávislost na vysokonapěťové sítí Nezávislost na měnírně Vysoký nabíjecí a vybíjecí výkon daný technologií superkondenzátorů Prvaidelné vyhodnocování úspor elektrické energie s pomocí vzdáleného přenosu dat.

Energy Storage System byl 19.5.2015 porotou vyhlášen vítězem prestižní ceny vědeckotechnického časopisu L'Usine Nouvelle v kategorii udržitelná doprava.