cz

Klimatizace kolejových vozidel

Klimatizace jsou dnes standardní součástí výbavy prostředků hromadné dopravy a přispívají k výraznému navýšení komfortu pasažérů. U kolejových vozidel však může být jejich užití komplikované ve vztahu k hmotnosti i prostorům na vozidle.

Cegelec nabízí řešení klimatizací na klíč pro daný projekt kolejového vozidla, anebo dodávku malých statických měničů s vlastním řídicím systémem výrobcům klimatizací. Měniče integrované v klimatizacích mají menší prostorovou náročnost a výrazně nižší hmotnost v porovnání s užitím klasického statického měniče. Společnost nabízí vlastní řešení řešení klimatizační jednotky pro nová i modernizovaná kolejová vozidla s obchodním jménem Cegelec Alva-Air. Ta má nízkou hmotnost, kompaktní velikost a umožňuje instalaci speciální kazety pro likvidaci bakterií a virů, včetně viru SARS-CoV-2 (Covid-19).

Máte zájem o klimatizaci kolejových vozidel?

Kontaktujte nás