cz

Klimatizace kolejových vozidel

Klimatizace jsou dnes standardní součástí výbavy prostředků hromadné dopravy a přispívají k výraznému navýšení komfortu pasažérů. U kolejových vozidel však může být jejich užití komplikované ve vztahu k hmotnosti i prostorům na vozidle.

Cegelec ve spolupráci s partnerskou společností nabízí řešení klimatizací na klíč pro daný projekt kolejového vozidla, anebo dodávku malých statických měničů s vlastním řídicím systémem výrobcům klimatizací. Měniče integrované v klimatizacích mají menší prostorovou náročnost a výrazně nižší hmotnost v porovnání s užitím klasického statického měniče.

Máte zájem o klimatizaci kolejových vozidel?

Kontaktujte nás