NADACE VINCI  • Nadace VINCI v České republice, jejímž členem je naše společnost Cegelec a.s., mobilizuje svůj humánní
  • potenciál, aby dodával odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám. Jedná se hlavně o jejich projekty s
  • podporou pracovního uplatnění a integrace vyloučením ohrožených osob formou pracovní aktivity, dále
  • o podporu mobility osob i skupin, zajištění přístupu k bydlení ohroženým nebo vyloučeným osobám a
  • posilování sociálních vazeb na podporu boje proti izolaci a sociálnímu vyloučení, a to zvláště využíváním
  • volného času na rozvíjení osobností dětí a mládeže.

 

 

 
Nadace VINCI v České republice
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8

www.nadacevinci.cz