cz

Napájecí systémy MHD

Elektrická doprava se neobejde bez infrastruktury, ať již je řeč o tramvajích, metru, trolejbusech či elektrobusech. Také v tomto segmentu nabízí Cegelec svá řešení. Nabízená usměrňovací technika lze využít jak u nových měníren, tak při modernizaci starších. Naší prací je zajištění projekčních a inženýrských úkonů, zastřešení dodávek rozvaděčů vysokého napětí, montáž zařízení a uvedení měníren do provozu.

Zajímavým doplňkem produkce je vývoj a výroba zásobníků elektrické energie na bázi baterií nebo superkondenázotorů, které lze použít pro vylepšení hospodaření s rekuperovanou energií vozidel, anebo pro napájení úseků se špatnými napěťovými poměry.

Máte zájem o napájecí systémy MHD?

Kontaktujte nás