Rekuperační měnírna

Slouží k rekuperaci brzdné energie vozdidel zpět do střídavé sítě.

Vozidlo, které brzdí generuje elektrickou energii. V případě, že v napájecím
úseku není jiné vozidlo, které je schopno tuto energii spotřebovat, je brzdná
energie zmařena v teplo v brzdovém odporníku. 

Reversibilní usměrňovač instalovaný v měnírně tuto brzdnou energii 
vrací zpět do nadřazené distribuční sítě elektrické energie.

Dle požadavků zákazníků nabízíme:

Reversibilní usměrňovač na bázi IGBT technologie nebo tyristorů.