Statické měniče

Cegelec a.s. zajišťuje vývoj a výrobu statických měničů řady SMT 
se stejnosměrným a střídavým výstupem pro trakční vozidla:

  Měniče jsou především určeny pro napájení palubní sítě, 
  dobíjení baterie, pohon asynchronních pomocných pohonů,
  napájení klimatizačních systémů
  Výkonová řada je dodávána od 3,9 do 50 kW
  Technické řešení je založeno na použití IGBT tranzistorů s integrovanými obvody
  Provozní a servisní diagnostika
  Pracovní frekvence umožňuje dosáhnout téměř bezhlučného provozu
  Minimální nároky na obsluhu