Trakční měnírny pro MHD a metro

Napájecí a distribuční systémy

K zajištění bezpečného a plynulého napájení nabízí Cegelec a.s. usměrňovací techniku
určenou pro modernizace i nové trakční měnírny pro napájení elektrické trakce MHD.

  Usměrňovací technika

    Skříňové, rámové i výsuvné provedení usměrňovačů
    Přirozené chlazení
    Omezení vypínacích a komutačních přepětí
    Snadný přístup k diodám
    Ovládání místní i dálkové

  Komplexní dodávky trakčních technologií

    Projekční a inženýrské práce
    Zajištění dodávky rozváděčů VN
    Trakční technologie modifikované dle přání zákazníka 
    (provedení usměrňovačů, rychlovypínačů, napáječových polí)
    Montáž a uvádění do provozu