cz

Trolejbusy a parciální trolejbusy

Trolejbusy jsou nejefektivnějším řešením elektromobility v oblastech, které nevykazují parametry pro stavbu kolejových systémů. Trolejbus je elektrobus bez kompromisů. O výhodách trolejbusů si lze přečíst pod tímto odkazem. Naše společnost se zabývá vývojem výzbrojí pro klasické trolejbusy a trolejbusy s bateriovým pohonem, které mohou část trasy absolvovat i mimo trolejové vedení. Zajišťujeme jak dodávky samostatných výzbrojí, tak ve spolupráci s našimi partnery i celých vozidel. Trolejbusy vybavené elektrickou výzbrojí Cegelec se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí blížící se 100% , vysokou účinností a nízkými provozními náklady.

Podobně jako u kolejových vozidel realizujeme také u trolejbusů projekty elektrických částí, supervizi elektromontáže vozidel a oživení a uvedení trolejbusů do provozu. Nabízíme komplexní návrhy systémů trolejbusové dopravy na klíč, včetně výpočtů optimální velikosti trakčních baterií pro konkrétní podmínky daného systému.

Zastřešujeme také dodávky trakčních motorů, informačních a diagnostických systémů, brzdových odporníků, sběračů, topení vozidel, kamerových systémů atd.

O řešení nových trolejbusových výzbrojí Cegelec Alva si můžete přečíst pod tímto odkazem.

  • Dodávka elektrických výzbrojí pro 15 trolejbusů SOR TNS 18 pro Prahu

  • Dodávka elektrických výzbrojí pro 70 trolejbusů Solaris Trollino 18 AC pro Salzburg

  • Dodávka elektrické výzbroje pro trolejbus Ekova Electron 12T

  • Dodávka výzbrojí pro 102 trolejbusů Bogdan na Krym

Máte zájem o dodávky trolejbusů?

Kontaktujte nás