cz

Pro studenty

Studentům elektrotechnických (a případně také strojních) oborů nabízíme možnost práce na částečný úvazek v týmech vývoje, konstrukce nebo servisu. Práce na dílčích úkolech v týmech průmyslových podniků je vynikajícím spojením možnosti výdělku při studiu a získání praxe. Spolupráce na projektech naší společnosti může být zakončena i studenty oceňovanou formou spolupráce formou bakalářské, diplomové, popř. i doktorské disertační práce. Nejblíže k naší činnosti mají obory elektrické pohony a výkonová elektronika, řídicí technika, elektronika, mechatronika a tomu podobné. Pojďme s námi měnit svět!

„Jako student jsem se podílel na společném projektu naší katedry a tehdejšího podniku ČKD Elektrotechnika, a to na automatizaci zkoušení velkých motorů. Tato zkušenost mě tehdy přinesla motivaci, která jinak ve školních učebnách a laborkách již trochu uvadala, ale hlavně jsem poprvé pocítil, jak je v technice důležitá vedle ambicí i zkušenost a pokora.“

Ing. Petr Laciga, technický ředitel

Neváhejte nás kontaktovat na: